Zagubiony bagaż – co robić?

Zagubiony bagaż podczas podróży lotniczych to powszechny problem.  Większość podróżujących przebrnęła przez taką sytuacje. Jest to niezwykle stresujące, zwłaszcza dla osób, które nie podróżowały wcześniej samolotem. Standardową reakcją w takiej sytuacji jest silne zdenerwowanie właściciela bagażu, jednak należy opanować nerwy i zacząć działać. Statystycznie zaledwie 2% zagubionych bagaży nie odnajduje się, zwykle jednak po pewnym czasie bagaż wraca do właściciela. Przewoźnik ma obowiązek dostarczyć bagaż klientowi w ciągu 5 dni od momentu zgłoszenia zaginięcia.

Zagubiony-bagaz-info
Jakie dokumenty należy wypełnić?lotaro12

Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać jest wizyta w  punkcie zgubionego bagażu (Lost Luggage). Tam pasażer powinien przedstawić swoją kartę pokładową oraz odcinek świadczący o nadaniu bagażu, otrzymany przy odprawie biletowo-paszportowej. Właściciel zagubionego bagażu powinien następnie wypełnić stosowny formularz jest to protokół PIR (Property Irregularity Report), w którym trzeba opisać jak wyglądał bagaż. Należy również podać adres, na jaki ma zostać przesyłany bagaż. Linia lotnicza dokonuje odesłania znalezionego bagażu na swój koszt. Wypełnienie protokołu PIR jest niezwykle ważne, ponieważ jest niezbędny przy odbiorze a w sytuacji, gdy bagaż nie zostanie odnaleziony, stanowi dowód zaistniałej szkody i podstawę roszczeń o odszkodowanie.

Zapomoga na zakup niezbędnych rzeczy

Jeśli po przylocie do obcego państwa okaże się, że bagaż został zagubiony pasażer ma prawo domagać się od przewoźnika rodzaju zapomogi na zakup niezbędnych rzeczy. Zwykle przewoźnicy sami oferują takie wsparcie. Wysokość świadczenia zależy od linii, zwykle jest to 100 dolarów lub euro. Pasażer może również domagać się zwrotu za zakupione artykuły pierwszej potrzeby, należy w tym celu przedstawić rachunki. Jeśli bagaż zostanie odnaleziony i dostarczony pasażerowi, powinien on dokładnie sprawdzić jego stan w obecności osoby kwitującej odbiór. W przypadku stwierdzenia jakichś uszkodzeń właściciel bagażu powinien  zażądać od kuriera lub pracownika punktu bagażowego pisemnego potwierdzenia stwierdzonych szkód.

Regulacje prawne

Istnieją regulacje prawne dotyczące odpowiedzialności linii lotniczych za opóźnienie, zagubienie lub uszkodzenie bagażu podczas podróży saparagraph-360093_1280molotem. Zawarte są one w Konwencji Montrealskiej. Bardzo ważną kwestią jest przestrzeganie określonych terminów. Aby ubiegać się o odszkodowanie klient ma obowiązek złożyć reklamację u przewoźnika w terminie 21 dni od zagubienia bagażu, w przypadku uszkodzenia bagażu termin na złożenie reklamacji wynosi 7 dni. Wycena szkody jest dokonywana na podstawie rachunków za przedmioty znajdujące się w walizce. Zwykle jednak właściciel bagażu nie posiada takich rachunków. W takiej sytuacji wartość będzie oceniona na podstawie wagi bagażu. Jest to oczywiście rozwiązanie mniej korzystne dla pasażera. Zgodnie z przepisami odszkodowanie nie przekroczy 1300 euro. Może się zdarzyć, że umowa przewozu zostaje zawarta z inną linią lotniczą niż wykonująca lot. W tym przypadku właściciel zagubionego bagażu powinien złożyć reklamacje do każdego z przewoźników.

Warunki przewozu bagażu

Każdy pasażer powinien przed podróżą zapoznać się z warunkami przewozu bagażu, zawarte są w nich zwykle klauzule wyłączające odpowiedzialność linii lotniczych za cenne przedmioty znajdujące się w bagażu. Takie cenne przedmioty powinny być przewożone w bagażu podręcznym. Odrzucenie reklamacji przez linie lotnicze nie zamyka drogi do uzyskania odszkodowania, właściciel zagubionego bagażu ma prawo zgłosić skargę do Europejskiego Centrum Konsumenckiego lub wystąpić na drogę sądową. Istnieje również możliwość ubezpieczenia bagażu w ramach polisy turystycznej. Trzeba pamiętać, że przewoźnik nigdy nie ponosi odpowiedzialności, gdy zagubienie bagażu wynikło z winy pasażera. Warto też wybrać torbę lub walizkę w charakterystycznym kolorze lub wzorze co może pomóc w jej odnalezieniu. Jak wynika z powyższego, w sytuacji zagubienia bagażu należy zachować spokój i wykonać wszystkie niezbędne kroki w celu odzyskania bagażu lub uzyskania odszkodowania.

Dodaj komentarz